<![CDATA[PROTECTIA MUNCII - Important]]>Thu, 06 Aug 2020 11:52:10 +0300Weebly<![CDATA[Gestionarea bolilor profesionale în contextul crizei COVID-19]]>Fri, 31 Jul 2020 17:19:24 GMThttp://protectiamuncii.md/important/gestionarea-bolilor-profesionale-in-contextul-crizei-covid-19În contextul pandemiei mondiale de COVID-19, azi, 31.07.2020 a fost organizat webinarul național de Securitate și Sănătate în Muncă „Gestionarea bolilor profesionale în contextul crizei COVID-19” organizat de Punctul Focal EU OSHA – România & Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM) prin platforma SSM.ro „Digitalizarea Activității de Securitate și Sănătate în Muncă”.
Webinarul poate fi urmărit în videoul de mai jos
]]>
<![CDATA[Măsuri privind raporturile de muncă în condițiile Situației de urgență (Covid-19)]]>Mon, 30 Mar 2020 18:11:41 GMThttp://protectiamuncii.md/important/masuri-privind-raporturile-de-munca-in-conditiile-situatiei-de-urgenta-covid-19 În contextul clarificării situațiilor juridice ce țin de raporturile de muncă dintre angajator și salariat pentru categoriile de salariați care nu sunt vizați în actele speciale emise de autoritățile specializate (personalul tehnic din instituțiile de învățământ / nebugetarii / etc.) Centrul de Securitate și Sănătate Ocupațională „Protecția muncii” vine cu unele recomandări:

ÎN CAZUL INDICAȚIILOR AUTORITĂȚILOR COMPETENTE
Urmăriți permanent indicațiile autorităților referitoare la procesul de muncă al diferitor categorii de salariați (profesori, medici, funcționari publici etc.) și întreprindeți măsurile vizate în indicații (Dispoziții, Ordine, Circulare etc.). În cazul unor neclarități consultați autoritățile în subordinea cărora se află unitatea Dvs.
Informația veridică la nivel național o găsiți pe adresele:
https://gov.md – Guvern
https://msmps.gov.md – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
https://ansp.md – Agenția Națională pentru Sănătate Publică
https://www.mai.gov.md – Ministerul Afacerilor Interne

ÎN CAZUL CONTINUĂRII ACTIVITĂȚII. CU PERSONALUL CARE CONTINUĂ MUNCA:
 1. Examinați posibilitatea prestării MUNCII LA DOMICILIU (conform art. 290 din Codul muncii)
Acțiunile concrete, modele de Ordine, Plan de măsuri, Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă privind protecției lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19 și altele le găsiți accesând http://protectiamuncii.md/important/masuri-de-protectie-a-salariatilor-contra-infectarii-cu-covid-19
 1. Stabiliți, cu acordul scris al salariatului, PROGRAME INDIVIDUALIZATE DE MUNCĂ, CU UN REGIM FLEXIBIL AL TIMPULUI DE MUNCĂ (conform art. 100 alin. (7) din Codul muncii), pentru a evita aglomerări de salariați în unitate; Puteți modifica regimului de muncă în așa fel încât unii salariați să vină mai devreme la muncă iar alții mai târziu
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • stabiliți programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă și o perioadă variabilă, de sosire și de plecare)
 • indicați concret salariații sau funcțiile pentru care se stabilește regim flexibil al timpului de muncă
 • numiți persoana / persoanele care vor monitoriza timpul zilnic de muncă al salariatului / salariaților
 • numiți persoana responsabilă de întocmirea  Acordurilor suplimentare, prin care se vor modifica Contractele individuale de muncă cu salariații cu care ați stabilit regim flexibil al timpului de muncă (clauza ce ține de timpul de muncă și de odihnă)
 • alte aspecte
 • Stabiliți, cu acordul ambelor părți, a TIMPULUI DE MUNCĂ PARȚIAL (conform art. 97 din Codul muncii)
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • stabiliți timpul de muncă parțial cu indicarea duratei concrete a timpului de muncă,
 • stabiliți perioada pentru care se aplică timpul de muncă parțial
 • stabiliți muncitorii / funcțiile pentru care se aplică timpul de muncă parțial
 • salariații vor fi remunerați proporțional timpului lucrat sau în funcție de volumul lucrului efectuat
 • numiți persoana / persoanele care vor monitoriza timpul zilnic de muncă al salariatului / salariaților
 • numiți persoana responsabilă de întocmirea  Acordurilor suplimentare, prin care se vor modifica Contractele individuale de muncă cu salariații cu care ați stabilit timpul de muncă parțial (clauza ce ține de timpul de muncă și de odihnă și clauza ce ține de retribuirea muncii / salarizare)
 • alte aspecte

ÎN CAZUL SISTĂRII ACTIVITĂȚII UNITĂȚII:
 1. Instituiți STAȚIONAREA (imposibilitatea temporară a continuării activității de producție) conform art. 801 din Codul muncii. În cazul staționării:
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • instituiți staționarea activității în unitatea Dvs.
 • stabiliți perioada pentru care se instituie staționarea
 • salariații vor fi remunerați în mărime de cel puțin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puțin decât în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislația în vigoare, pentru fiecare oră de staționare
 • alte aspecte
 • Instituiți ȘOMAJ TEHNIC (imposibilitatea temporară a continuării activității de producție) conform art. 80, alin. (4) din Codul muncii. În cazul șomajului tehnic:
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • instituiți Șomaj tehnic în unitatea Dvs.
 • stabiliți perioada pentru care se instituie șomajul tehnic
 • salariații vor fi remunerați lunar cu o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul de bază
 • Acordați CONCEDII DE ODIHNĂ ANUALE, inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • acordați concediu de odihnă anual
 • stabiliți persoanele pentru care se acordă concediu de odihnă anual
 • stabiliți perioada pentru care se acordă concediu de odihnă anual
 • stabiliți achitarea indemnizației de concediu
 • alte aspecte
 • Acordați CONCEDII NEPLĂTITE (în baza unei cereri scrise)
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • acordați concediu neplătit
 • stabiliți persoanele pentru care se acordă concediu neplătit
 • stabiliți perioada pentru care se acordă concediu neplătit
 • alte aspecte
 • Suspendați contractele individuale de muncă (art. 76, al. f) din Codul muncii: forță majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de muncă)
Emiteți un Ordin / Dispoziție la nivel de unitate prin care:
 • Suspendați Contractele individuale de muncă
 • stabiliți persoanele cu care se suspendă contractul individual de muncă
 • stabiliți perioada pentru care se suspendă contractul individual de muncă
 • alte aspecte
 
ÎN CAZUL INSTITUIRII CARANTINEI:
 1. Acordați CONCEDIU MEDICAL pentru salariații bolnavi de COVID-19 internați sau plasați în carantină la domiciliu cărora li s-a deschis Certificat medical și adus la cunoștința angajatorului acest fapt.
 2. Acordați CONCEDIU DE ODIHNĂ ANUAL sau CONCEDIU NEPLĂTIT, sau SUSPENDAȚI CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ pentru salariații care au intrat în contact cu persoane bolnave de COVID-19 și sunt plasați în carantină la domiciliu și nu li s-a deschis Certificat medical
Vezi procedura mai sus
 
ÎN CAZUL INSTITUIRII izolării la domiciliu timp de 14 zile:
 1. Acordați CONCEDIU DE ODIHNĂ ANUAL sau CONCEDIU NEPLĂTIT, sau SUSPENDAȚI CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ pentru salariații care au intrat în contact cu persoane bolnave de COVID-19, care s-au întors de peste hotarele RM și au indicație de a sta în izolare la domiciliu 14 zile și cărora nu li s-a deschis certificat medical.
Vezi procedura mai sus
 
A se vedea și recomandările:
 1. Ministerului Sănătății, Muncii și protecției Sociale
 2. Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
 3. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova

Pentru consultații nu ezitați să ne contactați la:
e-mail: info@protectiamuncii.md
tel.: 069391341]]>
<![CDATA[Recomandari în condițiile interzicerii aflării persoanelor în spații publice]]>Wed, 25 Mar 2020 14:46:14 GMThttp://protectiamuncii.md/important/recomandari-in-conditiile-interzicerii-aflarii-persoanelor-in-spatii-publiceStimați angajatori și salariați, în condițiile interzicerii aflării persoanelor în spații publice, impuse de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova prin Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020, Serviciu de securitate și sănătate ocupațională „Protecția muncii” vine cu următoarele recomandări:
 1. Informarea salariaților despre restricțiile impuse
 2. Pentru salariații care își continuă activitatea (în special cei cu vârsta de peste 63 de ani) informații să poarte în permanență asupra sa PERMISUL NOMINAL DE ACCES LA LOCUL DE MUNCĂ, acordat de angajator (art.9, alin. (2) lit. c) din Codul muncii) pentru a-l prezenta reprezentanților legali (polițiști / militari) în scopul motivării aflării sale în spatii publice (deplasare la / de la muncă).
 3. În cazul în care salariații nu dispun de permise nominale de acces la locul de muncă atunci angajatorul ar trebui să le perfecteze sau să perfecteze un act care sa confirme statutul de angajat al persoanei și pe care salariatul să îl poarte în permanență asupra sa.
Modelele actelor le găsiți mai jos:
 1. Model Permis nominal de acces la locul de muncă (descarcă)
 2. Registrul de evidență a permiselor nominale de acces la locul de muncă (descarcă)
]]>
<![CDATA[Masuri de protectie a salariatilor contra infectarii cu COVID-19]]>Mon, 16 Mar 2020 10:09:41 GMThttp://protectiamuncii.md/important/masuri-de-protectie-a-salariatilor-contra-infectarii-cu-covid-19La 13.03.2020 Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a instituit cod roșu la nivel naţional în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19.
Astfel angajatorii sunt obligați să aplice prevederile art. 76 lit. g) din Codul muncii „forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de muncă”.
Din păcate autoritățile competente nu au venit cu niște recomandări pentru angajatori referitor la acțiunile pe care trebuie să le întreprindă angajatorii la nivel de unitate în scopul protecției lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19.
În scopul protecției securității și sănătății salariaților la locul de muncă și a respectării situației pandemice de infecție cu COVID-19 Centrul de Securitate și Sănătate Ocupațională „Protecția Muncii” vine cu niște recomandări către angajatori.
Astfel se impun următoarele acțiuni:
 1. Unitățile, la care specificul activității permite, vor adopta forma de lucru de la domiciliu. Atenție această măsură va trebui realizată prin Ordin și prin modificarea Contractului individual de muncă (art. 49, alin. (1), lit. k) din Codul muncii)
Angajatorii care nu au posibilitatea să adopte forma de lucru la domiciliu vor întreprinde măsuri după cum urmează:
 1. Emiterea unui Ordin „Privind măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19” prin care să fie creată la nivel de unitate, o comise / grup pentru gestionarea situației epidemiologice a infecției COVID-19
 2. Elaborarea Planului de protecție și prevenire a infectării cu COVID-19
 3. Elaborarea Instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă privind protecția lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19
 4. Emiterea unui Ordin, la nivel de unitate, aprobare a Planului de protecție și prevenire a infectării cu COVID-19 și a Instrucțiunii de SSM privind protecția lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19
Ordinul „Privind măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 va cuprinde:
 1. Crearea Comisiei / grupului pentru gestionarea situației epidemiologice a infecției COVID-19
 2. Stabilirea atribuțiilor Comisiei
 3. Stabilirea atribuțiilor / responsabilităților în scopul prevenirii infectării salariaților cu COVID-19
 4. Stabilirea procedurii de suspendare a Contractului individual de muncă cu salariații care au obligația de a sta izolați la domiciliu (salariații care nu prezintă simptome asociate cu infecția COVID-19, revenite de peste hotarele Republicii Moldova, sau care au avut contact cu o persoană bolnavă de COVID-19) și medicul de familie nu le-a eliberat certificatul medical pentru a fi prezentat la locul de muncă
 5. Interzicerea, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, în cadrul companiei, a organizării şi desfășurării manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, cu revizuirea ulterioară a termenului menționat, în funcție de situația epidimiologică
 6. Interzicerea, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, a utilizării cantinei / spațiului pentru luat masa, cu revizuirea ulterioară a termenului menționat, în funcție de situația epidemiologică. / Sau amenajarea spațiului pentru mâncare ca distanța dintre salariați să fie de cel puțin 1m cu dezinfectarea după vizita salariaților
 7. Suspendarea, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020 a trimiterii salariaților la examenele medicale pentru stabilirea aptitudinii în cazul expunerii la riscuri profesionale
 8. Anularea, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020 a deplasărilor peste hotarele Republicii Moldova
 9. Stabilirea procedurii de acțiune în cazul în care unui salariat i se face rău la locul de muncă și există motive de suspectare a contactului cu COVID-19 (a călătorit în afara țării sau a contactat bolnavi de COVID-19
 10. Stabilirea procedurii în cazul vizitelor persoanelor străine în cadrul companiei
Pentru instruirea salariaților în vederea protecției lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19 se vor elabora Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă privind protecției lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19
 • Instrucțiunile respective vor fi aprobate de angajator prin Ordin
 • Instrucțiunile respective vor fi înregistrate în Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
 • Rezultatul instruirii cu respectivele instrucțiuni va fi consemnat în Fișele individuale de instruire în domeniul SSM
În vederea bunei organizări și stabilire a măsurilor se recomandă elaborarea unui Plan de măsuri care să includă măsurile tehnice, organizatorice sau igienico-sanitare cu scop de prevenire a infecției cu COVID-19
Actele elaborate, Planul de protecție și prevenire și Instrucțiunea de SSM privind protecția lucrătorilor împotriva infectării cu COVID-19 trebuie aprobate prin Ordin intern la nivel de unitate.
Link-uri utile:
 1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 3. Organizația Mondială a Sănătății
 4. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
În scopul unei bune informări a salariaților se recomandă să folosiți placate informative, spoturi video, audio și alte resurse de care dispune compania:
]]>